Zásady zpracování osobních údajů

Ochrana soukromí a nakládání s osobními údaji

Zpracovávaní osobních dat

Na tomto místě se dozvíte, jak nakládáme s osobními údaji, které nám při používání našeho produktu poskytujete.

Vyplněním Vašich osobních údajů se Agerit s.r.o., se sídlem Stará pošta 750, 66461 RAJHRAD, IČO 26298848, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu plnění smlouvy evidujeme Adresa, Dodací adresa, IČO, Email, Jméno, Příjmení, Telefon, časově neomezeně. Tyto údaje zpracováváme za účelem vyřízení a dodávka objednávky.

Agerit s.r.o., považuje získané osobní a další údaje za přísně důvěrné. Při jejich zpracování se řídí zákonem o ochraně osobních údajů.

Upozorňujeme, že zákonem vyžadované informace o provedených nákupech uchovávat musíme.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s politikou Agerit s.r.o., při práci s osobními daty. Tato politika může být změněna zveřejněním její nové verze na této stránce.

 

Program Výroba Online

Jaké údaje ukládáme?

Pro realizaci objednávky a vystavení daňového dokladu ukládáme veškeré údaje spojené s fakturací. Pro plnění smlouvy jsou za účelem technické podpory produktu evidovány aktuální kontaktní informace na zákazníka v nezávislém systému podpory a v systému aktivace elektronické licence programu.

Dále se po časově omezenou dobu ukládá veřejná IP adresa počítače, z kterého se daná licence programu spouští.

Proč je ukládáme?

Údaje uchováváme z důvodu bezchybného doručení zboží, následné evidence licencí a technické podpory programu.

Veřejná IP adresa se eviduje, jako kontrolní mechanizmus, že nedochází k porušování licenčního ujednání a není licence spouštěna s více klientských zařízení, než kolik si zákazník zakoupil licencí.

Doručovací údaje poskytujeme dále zvolené přepravní společnosti v nezbytně nutné míře.

Kam se údaje ukládají?

Údaje ukládáme na vlastních zabezpečených serverech bez přístupu externích subjektů.

 

Vaše práva

Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností dodavatele tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email strach@agerit.cz nebo na sídlo naší společnosti: Agerit s.r.o., Stará pošta 750, 66461 RAJHRAD.

Našli jste v eMistrovi parťáka k řízení Vaší výroby?

Kontaktujte nás

Kontakty